قوانین و مقررات

بیمه عمر

بیمه زندگی آینده ساز
بیمه نامه زندگی آینده ساز کامل ترین بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری ارائه شده توسط شرکت بیمه رازی است که دارای مجموعه کاملی از پوشش های بیمه ای برای بیمه گذار و بیمه شده است و دارای ویژگیهای منحصر به فردی می باشد.

پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هر علت بیمه شده.
پرداخت مستمری در صورت فوت به هر علت بیمه گذار
جبران هزینه های درمان (بیمارستانی و درمان طبی)
معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی بیمه گذار و بیمه شده به هر علت
معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گذار

بیمه نامه جامع عمر و سرمایه گذاری
طرح طلوع
تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده پس از گذشت ۲ سال از شروع بیمه نامه
امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه

بیمه تامین آینده فرزندان
طرح امید
بیمه عمر و سرمایه گذاری با پرداخت مستمری

تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه

بیمه زندگی
طرح مشترک
بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری مشترک بمنظور رفع نیازهای بیمه ای خانواده طراحی گردیده است. در این بیمه نامه علاوه بر اینکه بیمه شده اصلی از مزایای سرمایه گذاری و بیمه ای بیمه نامه بهره مند است ، یکی دیگر از اعضای خانواده نیز می تواند در قالب همین بیمه نامه و تحت عنوان بیمه شده فرعی از پوشش های بیمه ای ارائه شده در بیمه نامه استفاده نماید .

تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت طبق جدول پیوست بیمه نامه
امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه.
پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه گذار پس از گذشت ۲ سال از شروع بیمه

بیمه بازنشستگی
بازنشستگی دوران آرامش است.اما بدلیل کاهش درآمد فرد بازنشسته و افزایش هزینه‌های زندگی،بسیاری از بازنشستگان با مشکلات فراوان مالی روبرو می‌گردند بیمه بازنشستگی بیمه رازی دغدغه هموطنان عزیز را در دوران بازنشستگی کاهش می‌دهد و زندگی توام با آرامش را برایشان رقم می‌زند.

تامین آینده شما و خانواده‌تان
سرمایه‌گذاری مناسب و سودآور
رفع نگرانی از هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌های غیر قابل پیش بینی در دوران بازنشستگی.

جهت استعلام قیمت
تماس بگیرید
محصولات مرتبط

بیمه زندگی آینده ساز
بیمه نامه زندگی آینده ساز کامل ترین بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری ارائه شده توسط شرکت بیمه رازی است که دارای مجموعه کاملی از پوشش های بیمه ای برای بیمه گذار و بیمه شده است و دارای ویژگیهای منحصر به فردی می باشد.

پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هر علت بیمه شده.
پرداخت مستمری در صورت فوت به هر علت بیمه گذار
جبران هزینه های درمان (بیمارستانی و درمان طبی)
معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی بیمه گذار و بیمه شده به هر علت
معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گذار

بیمه نامه جامع عمر و سرمایه گذاری
طرح طلوع
تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده پس از گذشت ۲ سال از شروع بیمه نامه
امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه

بیمه تامین آینده فرزندان
طرح امید
بیمه عمر و سرمایه گذاری با پرداخت مستمری

تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه

بیمه زندگی
طرح مشترک
بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری مشترک بمنظور رفع نیازهای بیمه ای خانواده طراحی گردیده است. در این بیمه نامه علاوه بر اینکه بیمه شده اصلی از مزایای سرمایه گذاری و بیمه ای بیمه نامه بهره مند است ، یکی دیگر از اعضای خانواده نیز می تواند در قالب همین بیمه نامه و تحت عنوان بیمه شده فرعی از پوشش های بیمه ای ارائه شده در بیمه نامه استفاده نماید .

تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت طبق جدول پیوست بیمه نامه
امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه.
پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه گذار پس از گذشت ۲ سال از شروع بیمه

بیمه بازنشستگی
بازنشستگی دوران آرامش است.اما بدلیل کاهش درآمد فرد بازنشسته و افزایش هزینه‌های زندگی،بسیاری از بازنشستگان با مشکلات فراوان مالی روبرو می‌گردند بیمه بازنشستگی بیمه رازی دغدغه هموطنان عزیز را در دوران بازنشستگی کاهش می‌دهد و زندگی توام با آرامش را برایشان رقم می‌زند.

تامین آینده شما و خانواده‌تان
سرمایه‌گذاری مناسب و سودآور
رفع نگرانی از هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌های غیر قابل پیش بینی در دوران بازنشستگی.

تماس: خیابان عفیف آباد، روبروی کوچه 3، بیمه رازی، نمایندگی محمدعلی احمدی 07136268854 09020117937

No reviews yet.